Creditors bank details communication

Els creditors de l'IMET han de comunicar les seves dades bancàries a aquesta administració per tal de poder fer les transaccions bancàries pertinents.

El procediment de comunicació de les dades bancàries s'ha de fer segons el que es detalla en la Guia per a l'entrada i registre dels comptes bancaris, que podeu consultar al tràmit corresponent. 

Accés al tràmit.