Contractor profile

L'IMET està incorporat a la plataforma electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya a l'hora de donar informació sobre els processos de contractació que porta a terme. L'objectiu és garantir la màxima publicitat i comunicació del procediment.