The institution

L'Institut Metropolità del Taxi (IMET) és un organisme autònom que depèn de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Té com a funció la gestió del servei de taxi i VTC de caràcter urbà a l'àrea metropolitana de Barcelona, mitjançant l'establiment de les normes de prestació d'aquests serveis de transport.