Expedient 682/20

Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Distribució i manipulació revista taxi
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
10.792,21
Empresa adjudicatària:
ÁMBITO DIRECTO S.L.
Related links