Examen per obtenir la credencial

Per poder ser taxista a l'AMB, cal obtenir la credencial de taxista que atorga l'IMET. Aquesta credencial permet treballar amb taxis com a assalariat o com a titular, en cas que s'adquireixi una llicència. Per obtenir aquesta credencial, cal superar un examen.

L'examen

Per participar a l'examen per obtenir la credencial de taxista, haureu d'inscriure-us a les proves en les dates establertes, pagar la taxa corresponent i complir els requisits. Us recordem que per accedir a l'examen caldrà que porteu un bolígraf, el DNI/NIE i el carnet de conduir. No hi podreu accedir amb pantalons curts, roba esportiva, mòbils o altres dispositius electrònics.

 • Requisits per ser taxista
  Per poder participar a l'examen, s'han de complir els requisits següents:
  • Tenir el carnet de conduir B o superior en vigor, com a mínim amb un any d'antiguitat en el moment de la inscripció.
 • NOU! Bonificacions d'examen per a majors de 52 anys i professionals del transport a l'AMB
  Aquells aspirants a taxista que portin més de 15 anys residint en un municipi metropolità i compleixin alguna de les següents condicions:
   
  • Tenir més de 52 anys d'edat
  • Haver estat professionals del transport a l'AMB durant més d'1 any

  Poden gaudir d'una bonificació d'examen per obtenir la credencial de taxista.

  Per poder beneficiar-se, cal que enviin, entre els dies 22 i 24 de maig, una instància genèrica amb la documentació requerida en cada cas. 

  Consulta la documentació i els passos a seguir.
 • Calendari d'exàmens
  L'examen es fa en els períodes de l'any següents: 


  Calendari d'exàmens 2023

  Període d'inscripció

  Dates d'examen

  24 a 26 de gener

  13 a 17 de febrer

  21 a 23 de març

  24 al 28 d'abril

  7 al 9 de juny

  26 al 30 de juny

  19 al 21 de setembre

  16 al 20 d'octubre

  8 al 10 de novembre

  27 de novembre al 1 de desembre


  Calendari d'exàmens - BOPB 

 • Preparació i inscripció a l'examen

  Les persones interessades a obtenir la credencial podran estudiar i fer el tràmit d'inscripció a través de les escoles de formació o per lliure (d'acord amb el calendari d'exàmens).

 • Taxes d'examen

  El pagament de la taxa completa dona dret a la realització de dos exàmens consecutius, als quals ja s'estarà inscrit automàticament. Si no s'aproven els dos primers exàmens, caldrà tornar-se a inscriure i pagar la taxa de tercer examen.

  En cas de no superar la prova en les tres convocatòries consecutives, s'haurà de tornar a pagar la taxa completa.


  Concepte

  Quota
  general

  Quota especial (*)

  Inscripció a proves teòriques (dues primeres convocatòries consecutives)

   121,00 €

  40,00 €

  Inscripció a la convocatòria següent

    40,00 €

  13,00 €


  *Les quotes especials s'apliquen a persones aturades més grans de 45 anys inscrites a les oficines de l'INEM durant un període superior a 1 any (de manera continuada) i que han esgotat la prestació d'atur.

Estructura, continguts i normes de l'examen

L'examen es fa a través de l'ordinador, amb una prova única i diferent per a cada aspirant. La prova s'estructura en dos grans blocs: un de teoria i un de coneixement del territori. Els blocs aprovats, es respecten per a cada cicle complet de tres exàmens consecutius (cada vegada que es paga la taxa completa, cal fer l'examen sencer).