Authorised vehicles

El vehicle que pretengui obtenir una llicència de taxi ha de ser un dels models i variants autoritzats per l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) per a la prestació del servei.

Vehicles autoritzats per a taxi

Correspon a l’IMET autoritzar, dins dels diferents models i variants de vehicles homologats per les diferents marques, els que consideri aptes per a la prestació del servei conforme allò previst a l’article 20.1 de la Llei del Taxi i a la Norma Complementària IV.

Procediment per canviar de vehicle

El titular d'una llicència pot substituir el seu vehicle per un altre que compleixi les normes establertes. Per poder realitzar aquesta substitució, ha de donar de baixa el vehicle registrat i comunicar i donar d'alta el nou en un termini màxim de trenta dies naturals des de la baixa de l'anterior. Els vehicles substituts poden ser nous o de segona mà, sempre tenint en compte que han de ser més nous que el que substitueixen.

Com donar d'alta o de baixa un vehicle?