Alta i baixa de vehicles

El vehicle que pretengui obtenir una llicència de taxi ha de ser un dels models i variants autoritzats per l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) per a la prestació del servei.

El titular d'una llicència pot substituir el seu vehicle per un altre que compleixi les normes establertes. Per poder fer aquesta substitució, ha de donar de baixa el vehicle que tenia donat d'alta i comunicar i presentar el nou en un termini màxim de trenta dies naturals des de la baixa de l'anterior. Els vehicles poden ser nous o de segona mà, sempre tenint en compte que el vehicle substitut ha de ser més nou que el que substitueix.

Abans de comprar un vehicle de segona mà, s'haurà d'enviar la còpia de la fitxa tècnica al correu areatecnicaimet@amb.cat per tal de confirmar que el vehicle està autoritzat. Cal tenir present que els vehicles de segona mà no poden excedir els cinc anys des de la seva matriculació, a excepció dels vehicles 100 % elèctrics o amb transformació per a persones amb mobilitat reduïdad, en els quals l'antiguitat màxima ascendeix a 10 anys.

Únicament podran registrar vehicles de més de 5 places els titulars que, a dia 6 de juliol de 2018, tinguessin registrat a la seva llicència un vehicle d'aquestes característiques i sempre que el taxi que actualment es vulgui substituir també sigui de més de 5 places.

Per a més informació, consulteu l'article 26 del Reglament metropolità del taxi (capítol II. Dels vehicles).