Els serveis

Els serveis que l'IMET realitza en l'exercici de les seves funcions són:
  1. Regulació i tramitació per a la prestació del servei de taxi: atorga la credencial de taxista, determina l'establiment de les normes per a la transmissió de llicències, l'establiment del règim disciplinari aplicable al servei, l'autorització dels vehicles per al servei de taxi i la gestió de les parades.
  2. Atenció als usuaris del sevei de taxi: recepció de formularis de queixes de clients sobre el servei de taxi, recepció de denúncies d'agents de l'autoritat, d'inspectors de l'IMET o del departament de sancions. També, tramita els avisos d'usuaris i taxistes en relació amb els objectes oblidats en un taxi.
  3. Inspecció del servei de taxi
 
Directori i contacte dels departaments de l'IMET
Qualitat dels serveis
L'IMET no ha realitzat enquestes de satisfacció ni avaluacions de qualitat dels serveis prestats en els darrers 5 anys.