Catàleg de serveis

Els ciutadans i ciutadanes poden conèixer amb detall els serveis que l'IMET els ofereix, així com els seus drets i obligacions.

Alhora, l'IMET es compromet a garantir els estàndards de qualitat del servei i treballar en tot moment per millorar-los.

Data de publicació del Catàleg: desembre del 2020.

Responsable: Gerència i Direcció de Serveis de l'IMET.