Els nostres compromisos

  • Oferir a la ciutadania un model de servei de taxi de qualitat, ben regulat, eficient, respectuós amb el medi ambient i integrat en l'entorn metropolità.

  • Adequar l'administració i gestió interna en un entorn tecnològic per tal d'oferir més bon servei als professionals taxistes i a la ciutadania. 

  • Mantenir una xarxa de parades per fer accessible el servei a la ciutadania i millorar l'efectivitat, la sostenibilitat i la rendibilitat del servei de taxi.

  • Publicar informació de qualitat sobre els serveis del Catàleg, actualitzada, completa i accessible a través de diferents mitjans de difusió.

  • Posar a disposició dels professionals taxistes canals de comunicació permanents a través dels quals  puguin exposar les seves opinions, suggeriments o queixes relacionats amb la gestió dels tràmits administratius que fan possible l'exercici de l'activitat del taxi, ja sigui com a titular d'una llicència o com a treballador assalariat.

  • Posar a disposició dels ciutadans i ciutadanes canals de comunicació permanents a través dels quals puguin exposar les seves opinions, suggeriments o queixes relacionats amb el servei de taxi.

  • Atendre les comunicacions dels taxistes i dels usuaris del servei de taxi i donar-los resposta de manera àgil, facilitant-los, en tot moment, la informació i solució dels temes plantejats.

  • Consultar als ciutadans sobre la percepció, com a usuaris, de la qualitat dels serveis rebuts.