Òrgans de govern

El Consell d'Administració de l'IMET és l'òrgan de direcció i representació de l'Institut Metropolità del Taxi.

Competències i periodicitat

Entre d'altres, s'encarrega de: 

 • Proposar a l'AMB l'aprovació de programes d'actuació.

 • Adoptar les mesures adients per millorar l'organització i el funcionament de l'IMET.

 • Aprovar el pressupost de l'IMET.

 • Aprovar les taxes per a la prestació dels serveis.

 • Donar compte anualment a l'AMB de la tasca realitzada.


El Consell d'Administració es reuneix sempre que ho consideri necessari el President i com a mínim un cop per trimestre, o quan ho sol·liciti la tercera part dels membres. 

Composició del Consell d'Administració

Presidenta: Laia Bonet Rull (PSC) CV

Que desenvolupa les següents funcions: 

 • Representació de l'IMET, podent atorgar poder 
 • Convocar i presidir les sessions del Consell d'Administració 
 • Poder decidir els empats amb vot de quailtat 
 • Inspecció superior i direcció de tots els serveis 
 • Sancionar els empleats de l'IMET
 • Ordenar pagaments i concertar operacions de tresoreria 
 • Comparèixer davant qualsevol organisme en defensa dels interessos encomanats a l'IMET

 
Vicepresident: 
Carlos Cordón Núñez (PSC) CV

Gerent: Maria Teresa Carrillo Palacin

Directora de serveis: Pilar Molina Mesa

Els membres del Consell d'Administració de l'IMET no reben cap retribució per l'assisència a aquest òrgan. 

Consellers
Rosa Boladeras Serraviñals CV Partit dels Socialistes de Catalunya  PSC
Francesc Povedano Hinojosa CV Partit dels Socialistes de Catalunya PSC
David Prieto Cabeza CV Barcelona en Comú BComú
José Angel Carcelén Luján CV Partit dels Socialistes de Catalunya PSC
Raimond Blasi Navarro Junts per Catalunya  JxCat
Jordi Castellana Gamisans Esquerra Republicana de Catalunya ERC
Juan Fernández Benítez Partit Popular de Catalunya PPC
Retribucions i dietes

Els alts càrrecs de l'IMET no cobren dietes ni dedicacions. 

Pel que fa a les dietes i dedicacions del personal directiu, s'aplica el Reial Decret 462/2002 d'acord amb la base 23 del pressupost de l'AMB. 

Retribucions del personal directiu.