Dades del sector

Gràfics

Els gràfics següents proporcionen una imatge panoràmica del sector del taxi en un determinat moment. Inclouen les dades referents a la forma d'explotació de la llicència, a les característiques dels professionals del sector i del parc de taxis, entre d'altres.