Calendari de treball i consells per a la feina

El Consell d'Administració de l'IMET ha aprovat el calendari de festius intersetmanals i horaris especials per al 2024 en la sessió del dia 13 de novembre del 2023. Està en vigor l'1 de gener del 2024

Calendari taxi 2024
Consells per a la feina

Codi ètic i mesures de seguretat.

 • Durant la prestació del servei
  • Abans de començar el servei reviseu el correcte funcionament dels aparells i equipaments del vostre taxi (taxímetre, impressora, mòdul...)
  • Recordeu que el taxímetre ha d'estar sempre descobert.
  • Porteu en el vehicle aquella documentació que us acredita com a taxista. Heu de portar la llicència, el llibre d'inspecció, juntament amb la documentació del vehicle i el rebut que garanteix el pagament de la pòlissa d'assegurança del vostre taxi.
  • Teniu cura de la vostra imatge personal: el taxista acudeix al seu lloc de treball i des del seu taxi trasllada la seva imatge professional.
  • Està prohibida la prestació del servei amb samarretes o pantalons esportius curts, o amb un calçat que pugui suposar un problema per a la seguretat vial durant la conducció. 
 • Atenció a l'usuari
  • Doneu la benvinguda i acomiadeu el vostre client, sempre amb correcció.

  • Avanceu-vos a estendre el rebut del taxi després d'un servei, abans que l'usuari us el demani. Comproveu si la impressió de les dades del rebut és llegible.

  • Recordeu que s'ha de transportar gratuïtament el gos pigall o altres gossos d'assistència a persones amb problemes de mobilitat reduïda.

  • Ateneu les demandes dels usuaris quan aquests requereixin encendre o apagar els sistemes de climatització o el sistema d'aire condicionat.

  • Truqueu immediatament al Servei d'Objectes Perduts (93 70 70 600) si trobeu un objecte oblidat per l'usuari en el taxi.

 • Seguretat viària
  • Atureu el taxi on no generi problemes circulatoris.

  • Procureu encotxar i desencotxar als xamfrans i no al mig del carrer.

  • Tingueu present que la revisió metropolitana és una obligació de tot professional taxista i una garantia per al client del taxi. No oblideu de passar-la.

  • Porteu sempre la documentació que acrediti que teniu l'assegurança del vehicle en vigor.

  • Conegueu les condicions de seguretat del vostre vehicle.

  • Eviteu situacions de risc.

  • Disposeu d'una farmaciola per a primers auxilis. 
  • Doneu suport en tot moment als companys que es puguin trobar en qualsevol dificultat.
 • Parades
  • Utilitzeu la xarxa de parades que hi ha a Barcelona i als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona per evitar la despesa irracional de combustible.
  • No podeu admetre passatge a menys de 50 m d'una parada. 
  • No deixeu el vostre taxi a la parada de manera que n'impedeixi la normal activitat.
  • Les parades de taxi no han estat establertes per ser un estacionament.
  • Respecteu el torn d'encotxament de les parades tenint en compte l'ordre de preferència dels usuaris.
  • No avanceu mai un company que estigui lliure. Si, sense adonar-vos-en, ocorre aquesta circumstància, procureu desviar-vos o cedir el pas al més aviat possible.
 • Per a la seguretat del taxista
  • En cas d'atracament, no oposeu resistència: el més important és la vostra integritat física.

  • Intenteu memoritzar al màxim de detalls possible sobre la persona que us agredeix. Això en facilitarà la localització i detenció.

  • Potencieu el cobrament amb diner electrònic en la mesura que sigui possible. No oblideu demanar sempre el DNI per comprovar la identitat del titular de la targeta.

  • Eviteu que els clients que viatgen sols seguin al seient del davant.

  • Tanqueu les portes del vehicle mentre circuleu per evitar sostraccions d'equipatges o abordatges sobtats en aturades obligatòries (semàfors, passos de vianants, invasió sobtada de la via, etc.).

  • Tanqueu el vehicle i retireu les claus de contacte sempre que en baixeu, encara que sigui per poc temps o a la parada de taxis.

  • Activeu el sistema de seguretat instal·lat en el vehicle per facilitar la vostra localització i advertir altres observadors si patiu una agressió.

  • Si veieu un senyal d'alarma activat en un altre taxi, assegureu-vos que sigui cert. Manteniu la calma i comuniqueu-ho immediatament al telèfon 112.

  • Ingresseu a la vostra entitat bancària la recaptació diària.

  • Disposeu d'una farmaciola per a primers auxilis.