Economia i finances

El pressupost de l'Institut Metropolità del Taxi fa possible gestionar amb garanties les necessitats que sorgeixen de l'activitat diària de gestió, administració i regulació del servei de taxi metropolità i de les autoritzacions VTC de caràcter urbà.   

L'IMET no presenta endeutament, ni en l'actualitat ni en exercicis anteriors.

El període mitjà de pagament trimestral de l'IMET als seus proveïdors és de 15,28 dies.