Economia i finances

El pressupost de l'Institut Metropolità del Taxi fa possible gestionar amb garanties les necessitats que sorgeixen de l'activitat diària de gestió, administració i regulació del servei de taxi metropolità i de les autoritzacions VTC de caràcter urbà.   

L'IMET no presenta endeutament, ni a l'actualitat ni en exercicis anteriors. 

El període mitjà de pagament trimestral de l'IMET als seus proveïdors és de 15,28 dies.