Acció de govern

L'Insitut Metropolità del Taxi (IMET) treballa per garantir i vetllar pel correcte funcionament del servei de taxi i VTC de caràcter urbà en els 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'acord amb el compliment de les normatives que regulen aquests serveis de transport.

Agenda institucional dels alts càrrecs
L'agenda institucional dels alts càrrecs de l'IMET amb grups d'interès es publica a la pàgina sobre relacions amb grups d'interès del Portal de Transparència de l'AMB

Invitacions a esdeveniments, àpats i similars 
Fins el moment, els alts càrrecs i directius de l'IMET no han rebut cap invitació d'aquest tipus. 

Invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments
Fins el moment, els alts càrrecs i directius de l'IMET tampoc han rebut cap invitació d'aquest tipus. En conseqüència, no hi ha despeses en concepte de viatges, desplaçaments i allotjaments. 

Ordres del dia del Consell d'Administració de l'IMET
Arxius en pdf de les respectives ordres del dia amb les propostes que se sotmeten a votació.