Dades obertes

Dades obertes de l'IMET
Dades obertes de l'AMB
L'AMB posa a disposició de la ciutadania les dades que gestiona per tal que puguin ser consultades i reutilitzades lliurement. Amb aquest servei s'augmenta la transparència de l'administració, ja que el ciutadà accedeix a una visió real de la prestació de serveis. 

Portal de dades obertes de l'AMB