Dades del sector

Actualització a 23.12.22

Els gràfics següents donen la imatge fixa del sector del taxi en un determinat moment. Inclouen les dades referents a la forma d'explotació de la llicència, a les característiques dels professionals del sector i del parc de taxis, entre d'altres.


Descarrega les dades del sector
Característiques del sector
Gràfic Característiques del sector 2021
 • Distribució de llicències i conductors entre taxistes autònoms i empreses de taxi

  N. de llicències

  10.521

  Empreses

  Nombre

     218

  Llicències que els pertanyen

    705

  Dependents que hi treballen

  973

  Nombre de col·laboradors familiars que treballen per a empreses

         28

  Autònoms amb més d'una llicència

  Nombre

  309

  Llicències que els pertanyen

  692

  Dependents que hi treballen

  692

  Familiars que hi treballen

     64

  Nombre d'autònoms que tenen més d'una llicència que tenen depenents

  290

  Nombre d'autònoms que tenen més d'una llicència que tenen familiars

  54

  Autònoms amb una sola llicència

  Nombre

  9.124

  Depenents que hi treballen

     1.067

  Familiars que hi treballen

  998

  Nombre d'autònoms que tenen una sola llicència que tenen depenents

   998

  Nombre d'autònoms que tenen una sola llicència que tenen familiars

  975

  Nombre d'autònoms que tenen una sola llicència que tenen més d'un condutor (TC, D, F)

  1.641

  Nombre de conductors que treballen per a autònoms que tenen una sola llicència, què té més d'1 conductor. 

  3.324

Vehicles nous aplicats a llicència
Gràfic Vehicles nous aplicats a llicència 2021
Fonts d'energia
Gràfic Fonts d'energia dels taxis 2021
Edat del parc de taxis
Gràfic Edat del parc de taxis 2021
Convocatòria d'exàmens
Gràfic Convocatòria d'exàmens 2021