Els serveis


Els serveis que l'IMET realitza en l'exercici de les seves funcions són: 
  1. Regulació i tramitació per a la prestació del servei de taxi: atorga la credencial de taxista, determina l'establiment de les normes per a la transmissió de llicències, l'establiment del règim disciplinari aplicable al servei, l'autorització dels vehicles per al servei de taxi i gestió de les parades. 
  2. Atenció als usuaris del sevei de taxi: recepció de formularis de queixes de clients sobre el servei de taxi, recepció de denúncies d'agents de l'autoritat, d'inspectors de l'IMET o del departament de sancions. També, tramita els avisos d'usuaris i taxistes en relació als objectes oblidats en un taxi.
  3. Inspecció del servei de taxi 
Directori i contacte dels departaments de l'IMET

Adreça de les oficines de l'Institut Metropolità del Taxi
Carrer 62, núm. 18, Zona Franca
08040 Barcelona

Horari: de 08:00 a 14:00 h amb cita prèvia.
Carta de serveis
La Carta de serveis és un document públic adreçat als/les taxistes i a la ciutadania, on es relacionen els diferents serveis que ofereix l'Institut Metropolità del Taxi i els compromisos de qualitat assumits en la seva prestació, així com els drets i els deures dels usuaris en relació amb aquests serveis. 

La Carta de serveis va ser aprovada pel Consell d'Administració de l'IMET en la sessió de data 5 de novembre de 2020.
Qualitat dels serveis
L'IMET no ha realitzat enquestes de satisfacció ni avaluacions de qualitat dels serveis prestats en els darrers 5 anys.