Tasca de govern

L'IMET té com a funció la gestió del servei de taxi i VTC de caràcter urbà a l'àrea metropolitana de Barcelona, mitjançant l'establiment de les normes de prestació d'aquests serveis de transport. 

L'equip de govern de l'IMET es constitueix a l'inici de cada nou mandat, després de les eleccions municipals, i la seva gestió té una durada de quatre anys.