Ampliació de l'horari de liberalització del servei de taxi per al 16 de juny

| Tema:

A causa de la previsible manca de taxistes que treballin amb motiu de la celebració de la Festa del Xai


Atès que el diumenge 16 de juny és el primer dia de la Festa del Xai per a la comunitat musulmana i, en conseqüència, es preveu que aquest dia pugui haver-hi manca de taxistes treballant, la gerència de l'IMET ha decretat la liberalització del servei de taxi durant el matí del diumenge. 

En principi, el servei estava liberalitzat només des de les 18.00 hores fins a les 6.00 hores del dilluns, però es preveu que sigui un dia amb una important demanda del servei a causa de la celebració de diversos esdeveniments que coincideixen amb la temporada alta de turisme.

Per tant, amb aquesta liberalització es completa el cap de setmana del 15 i 16 de juny, de manera
que des de les 6.00 hores del dissabte 15 de juny fins a les 6.00 hores del dilluns 17 de juny poden treballar totes les llicències.

Com sempre, les llicències afectades per les liberalitzacions del servei del taxi no podran encotxar ni a l’aeroport ni al port, inclosos els serveis concertats per empreses de mediació.

Decret de Gerència 469/2024, que regula l'ampliació de la liberalització dels horaris de treball del diumenge 16 de juny.