Consulta 2021

L'1 de març del 2021 es van celebrar les votacions per renovar la composició de la Taula Tècnica del Taxi. Atesa la situació sanitària del moment, derivada de la covid, les votacions es van fer de manera electrònica, mitjançant el dipòsit del vot en un web destinat a aquest efecte, on el titular de les llicències o l'administrador designat s'identificava amb el correu electrònic i el telèfon mòbil que tingués registrat a l'IMET.

Candidatures
 • Associacions, sindicats i organitzacions admeses

  D'acord amb normativa electoral aprovada pel Consell d'Administració de l'Institut Metropolità del Taxi el dia 5 de novembre del 2020, i publicada en el BOP el dia 17 de novembre del 2020, la Gerència de l'IMET comunica, mitjançant el decret 47/2021, que ha admès les candidatures següents per participar a la Consulta del proper 1 de març:

  Candidatures per a la mesa de les persones físiques titulars d'una o dues llicències de taxi per escollir les associacions professionals i sindicals més representatives, a l'efecte de relacions amb l'Administració:
   

  • Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC)
  • Asociación Profesional Élite Taxi
  • Agrupació Taxi Companys (ATC)


  Candidatures per a la mesa de les persones jurídiques titulars de llicència de taxi i persones físiques titulars de tres o més llicències de taxi per escollir les associacions professionals i sindicals més representatives, a l'efecte de les relacions amb l'Administració:

   

  • Asociación Empresarial del Taxi (AET)
  • Asociación Barcelonesa de Empresarios y Auto-Patronos Taxistas (ABEAT)


  El Decret de Gerència de l'IMET també especifica que no ha admès la candidatura presentada per l'Associació Pak Taxi.

  La campanya començarà el dia 12 de febrer i finalitzarà a les 24.00 hores del dia 28 de febrer del 2021.

  Decret de Gerència 47/2021 sobre candidatures admeses a la Consulta de l'1 de març
  Informe: Candidatures acceptades Consulta 2021.

Procés de votació
 • Informació sobre com s'ha de votar

  Com ja es va informar en el seu moment, tindran dret a vot els taxistes que hagin confirmat a l'IMET el seu correu electrònic i el telèfon mòbil abans del 15 de febrer.

  A primera hora del matí, tots els votants amb les dades confirmades rebran en el seu correu electrònic la informació amb les instruccions de la votació i l'enllaç per poder accedir a la plataforma de la Consulta. El procés de votació s'iniciarà a les 09.00 i es perllongarà fins les 20.00 h.

  El correu electrònic que es rebrà arribarà amb el nom de Scytl Credential Delivery System, empresa autoritzada per l'IMET per portar a terme tot el procés de la Consulta 2021.

  En cas que una persona no rebi el correu de Scytl Credential Delivery System haurà de revisar la carpeta de correu brossa del seu dispositiu mòbil o ordinador. Si no ha rebut el correu i havia comunicat les dades a l'IMET abans del 15 de febrer, haurà de trucar al telèfon: 936 291 844 o enviar un correu a: consulta.taxi@secured.vote

  Les vostres dades de votació són les que estan registrades a l'IMET. Podeu consultar-les seguint l'enllaç següent:

  Consulta dades administratives de la llicència.

  En cas d'empreses, podrà votar l'administrador que hagi designat. Si no s'ha comunicat, podrà votar el primer administrador per ordre alfabètic. Podeu consultar les dades seguint l'enllaç anterior.

Resultats de la Consulta