Comunicat de Taxitronic per abans de passar la ITV

| Tema: Notificaciones

Sobre els precintes del taxímetre

El taller Taxitronic ha fet arribar, a través de l'IMET, el següent comunicat dirigit al sector del taxi de l'àrea metropolitana de Barcelona, sobre els precintes del taxímetre abans de passar la ITV: