Liberalització de les nits del cap de setmana

| Tema: Normativa

Fins l'11 de desembre del 2022

Taxi

La Gerència de l'IMET ha decretat una nova liberalització del servei del taxi per a les nits dels caps de setmana que estableix que, del dia 12 de novembre fins al dia 11 de desembre del 2022, podran treballar les llicències que tinguin descans obligatori en dissabte o diumenge, segons correspongui, i que estiguin acabades en els números següents:

  • Dissabte 12 de novembre: les acabades en 2 i 4 poden treballar de les 18.00 a les 4.00 hores del diumenge.
  • Diumenge 13 de novembre: les acabades en 7 i 9 poden treballar de les 18.00 a les 5.00 hores del dilluns.
  • Dissabte 19 de novembre: les acabades en 1 i 3 poden treballar de les 18.00 a les 4.00 hores del diumenge.
  • Diumenge 20 de novembre: les acabades en 6 i 8 poden treballar de les 18.00 a les 5.00 hores del dilluns.
  • Dissabte 26 de novembre: les acabades en 0 i 2 poden treballar de les 18.00 a les 4.00 hores del diumenge.
  • Diumenge 27 de novembre: les acabades en 5 i 7 poden treballar de les 18.00 a les 5.00 hores del dilluns.
  • Dissabte 3 de desembre: les acabades en 9 i 1 poden treballar de les 18.00 a les 4.00 hores del diumenge.
  • Diumenge 4 de desembre: les acabades en 4 i 6 poden treballar de les 18.00 a les 5.00 hores del dilluns.
  • Dissabte 10 de desembre: les acabades en 8 i 0 poden treballar de les 18.00 a les 4.00 hores del diumenge.
  • Diumenge 11 de desembre: les acabades en 3 i 5 poden treballar de les 18.00 a les 5.00 hores del dilluns.

Recordeu, a més, que segueix vigent el que estableixen els decrets de Gerència 211/2018, 47/2019 i 208/2017 i que, per tant, TOTES les llicències poden sortir a treballar:

- Les nits de dissabte a diumenge, de 4.00 a 7.00 hores.
- El dilluns, de 5.00 a 6.00 hores.

Les llicències afectades per aquestes liberalitzacions del servei del taxi no podran encotxar ni a l'aeroport ni al port, inclosos els serveis concertats per empreses de mediació.