Millora dels senyals de taxi a la parada del carrer de Provença, 257-259

| Tema: Xarxa de parades

Per evitar que l'ocupin els turismes particulars i els vehicles comercials

Parada taxi

Per tal d'evitar que els turismes particulars i els vehicles comercials que fan càrrega i descàrrega ocupin la parada de taxis del carrer de Provença, 257-259 (passeig de Gràcia), s'ha repintat la senyalització horitzontal i s'ha inclòs un senyal vertical addicional a la capçalera de l'emplaçament.