Obres de millora de l'accessibilitat de l'intercanviador de la plaça d'Espanya

| Tema: Ciutat

Afectacions al trànsit, del 19 de juliol al 30 de novembre

Plaça d'Espanya

En el marc de les obres de millora de l'accessibilitat de l'intercanviador de la plaça d'Espanya, es durà a terme l'ocupació i l'afectació de l'entorn de l'avinguda del Paral·lel:

- Del dia 19 al dia 28 de juliol, tindran lloc els treballs previs a les obres, com el desplaçament d'algunes parades de bus i la incorporació d'una rotonda semaforitzada, entre la cruïlla de l'avinguda Reina Maria Cristina i Rius i Taulet.

- Del dia 28 de juliol al dia 5 d'agost, es realitzaran els treballs per a la demolició de la mitjana central de l'avinguda del Paral·lel, entre la plaça d'Espanya i el carrer de Sepúlveda. Aquests treballs implicaran l'ocupació de diversos carrils de circulació, i durant les obres, quedaran en funcionament dos carrils de circulació en sentit mar i dos carrils de circulació (i dos carrils Bus més) en sentit muntanya.

- Del dia 6 d'agost al 30 de novembre, es duran a terme els treballs per a l'execució dels ascensors de la L3 a la vorera Llobregat de l'avinguda del Paral·lel. Les obres comportaran l'ocupació de la vorera del costat Llobregat de l'avinguda del Paral·lel, entre la plaça d'Espanya i el carrer de Sepúlveda, i es crearà un itinerari per als vianants per calçada, protegits amb barreres de formigó.

La secció per al trànsit que quedarà a l'avinguda del Paral·lel, entre la plaça d'Espanya i el carrer de Sepúlveda, serà d'un carril Bus al costat Llobregat en sentit mar, i dos carrils de circulació en sentit mar; tres carrils de circulació en sentit muntanya, dos carrils Bus en sentit muntanya i un carril de serveis al costat Besòs.