Recordatori dels horaris de treball a les nits de dissabte a diumenge

| Tema: Normativa

De 4.00 a 7.00 hores poden sortir a treballar totes les llicències

Taxi de nit

Segons el que va establir l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) als decrets de Gerència 211/2018 i 47/2019, que es van aprovar els anys 2018 i 2019, respectivament, i que segueixen vigents, les nits de dissabte a diumenge, de 4.00 a 7.00 hores poden sortir a treballar totes les llicències de taxi.

Tanmateix, les llicències afectades per aquestes liberalitzacions no podran encotxar ni a l'aeroport ni al port.