Actualitzacions del servei digital Picmi Taxi

| Tema: Tecnologia

Millores en el funcionament i novetats, tant en l'aplicació per a taxistes com en la dels usuaris

Picmi Taxi

L'Institut Metropolità del Taxi (IMET) ha publicat una nova actualització de les dues aplicacions mòbils que fan possible el nou servei digital per demanar un taxi a mà alçada des d'un smartphone: Picmi Taxi. 

A l'app Taxistes AMB, a través de la qual els taxistes reben les peticions Picmi (a mà alçada digital) que fan els usuaris mitjançant l'aplicació AMB Mobilitat, s'han incorporat les millores següents: 

  • Ja no són necessaris els permisos de geolocalització permanent. El telèfon mòbil només podrà accedir a la geolocalització dels taxistes quan estiguin en servei i amb l'aplicació oberta, per tal que se'ls puguin assignar serveis Picmi.
  • Quan hi ha una petició de taxi a prop del taxista, les notificacions ara s'acompanyaran d'un àudio identificatiu que diu "Picmi". De manera similar, quan l'app enviï una notificació, portarà una icona per ajudar a distingir el tipus d'avís (per exemple, la icona de "servei assignat" serà diferent de la icona de "l'usuari ha cancel·lat el servei").
  • El càlcul del temps d'arribada al punt de recollida del client i de la detecció del taxi quan està en parada ara és més precís.
  • Ara hi ha l'opció de rectificar en cas d'haver indicat erròniament que el client ja és al taxi o que s'ha finalitzat el servei.
  • El procés de registre dels taxistes i del funcionament general de l'aplicació s'ha agilitzat.


En el cas dels usuaris que demanen un taxi a través de l'aplicació AMB Mobilitat, les millores implementades han estat:

  • Afavorir l'accessibilitat per a persones amb baixa visió.
  • Més precisió en la previsió del càlcul de temps d'arribada del taxi.

És important destacar que, per poder visualitzar els canvis descrits, tant usuaris com taxistes han de tenir activades les actualitzacions automàtiques de les apps que tenen instal·lades al telèfon mòbil. En cas contrari, caldrà anar a la botiga d'aplicacions i actualitzar-les manualment.