COVID19, autorització de mampares de protecció provisionals

| Tema: Normativa

Han de ser fleibles, transparents i d'instal·lació no fixa

Com a mesura convenient per a fer front a la situació d'alerta sanitària del COVID19, s'autoritza la instal·lació en els vehicles d'autotaxi de SEPARACIONS PROVISIONALS, entre la filera de seients del conductor i les fileres dels passatgers, que no impliquin una reforma d'importància del vehicle i, sempre i quan, compleixin el següent:

1) El material ha de ser flexible, de forma que no afecti el funcionament dels airbags de seguretat i dels sistemes de retenció del vehicle.

2) Siguin transparents i respectin els espais d'interconnexió entre els habitacles de les places davanteres i de darrere.

3) La seva instal·lació no sigui fixa i, per tant, pugui ser instal·lada i desinstal·lada sense necessitat d'eines.