Nou procediment per donar de baixa un taxi

| Tema: Normativa

Condicions que cal complir segons si hi ha destrucció del vehicle o no

Taxi metropolità

El Consell d'Administració de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) ha aprovat el nou procediment administratiu per a la baixa de vehicles d'autotaxi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Aquest procediment estableix que per donar de baixa un vehicle sense destrucció, a més d'estar desproveït dels elements identificatius (calques, taxímetre, mòdul, impressora, equip de seguretat del 112, placa SP, adhesiu de tarifes, publicitat, etc.) i de presentar a la ITV la llicència en format carnet, també ha d'estar tot pintat de negre.

En el cas de la baixa definitiva amb destrucció del vehicle, s'ha de presentar a la ITV la llicència en format carnet, el certificat del taller del taxímetre conforme s'han retirat els equips identificatius del taxi anteriorment esmentats, fotografies del vehicle on es vegi la matrícula i que s'han retirat aquests elements, i un certificat de destrucció del vehicle per part d'un centre autoritzat de tractament de vehicles (CATV).

Podeu consultar la informació detallada a l'anunci d'aprovació del procediment de baixa de vehicles d'autotaxi publicat al BOPB.