Permesa l'ocupació de totes les places del taxi

Aplicable des del 4 de juny

Usuari agafant un taxi

El Govern de la Generalitat ha aprovat que s'elimini la restricció en l'ocupació dels taxis, d'acord amb la RESOLUCIÓ SLT/1762/2021, de 3 de juny, per la qual es modifica la Resolució SLT/1587/2021, de 21 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

Fins ara, als vehicles de 5 places es podien ocupar totes les places del vehicle, llevat de la del costat del conductor. En canvi, en el cas dels taxis de més de 5 places, hi havia un màxim d'ocupació de 6 persones (incloent el conductor) i també havia de quedar lliure el seient del costat del taxista. 

A partir del divendres 4 de juny, d'acord amb l'aprovació d'una sèrie de noves millores en les mesures de contenció de la Covid-19, es podran ocupar tots els seients dels taxis (ja siguin de 5 places o més). 

Podeu consultar la Resolució del Departament de Salut i la resta de mesures aplicables a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.