Modificació de les plaques de matricules de darrere dels taxis

Tornar

| Tema: Normativa

BOE-A-2018-10856 de 31 de juliol

L'Ordre PCI/810/2017, de 27 de juliol, per la qual es modifiquen els annexos II, XII i XVIII del Reglament General de Vehicles, estableix, entre d'altres normes relatives als vehicles, la modificació de les plaques de matrícules del vehicles en general i de les plaques dels vehicles autotaxi, en particular. Aquesta Ordre es va publicar al BOE-A-2018-10856 el 31 de juliol (veure pdf adjunt).

L'Ordre (pàgines 76889 -76890 del BOE adjunt) especifica el següent:

"El fondo de les placas será de color blanco y los caracteres de color negro mate, salvo las placas de matrícula traseras destinadas al servicio de taxi y de alquiler con conductor de hasta nueve plazas, en que el fondo será de color azul y los caracteres, de color blanco mate."

En relació a aquesta Ordre, l'IMET informa que els vehicles dels taxistes que van ser matriculats abans de la publicació d'aquesta Ordre, disposen d'1 any per canviar les plaques de matrícula del darrere del seu taxi. Tots els cotxes que es matriculin, a partir de la data de publicació de la nova Ordre al BOE, han de complir la normativa.

Documents relacionats