Revista Taxi 202

Tornar
  • Tema: Mobilitat
  • Públic: Especialitzat
  • Subpúblic: Empreses del sector
  • Tipus: Informatiu
  • Edició: Revista
  • Suports: Paper

Sinopsi

  • Autor:
  • Lloc i data: Barcelona 2015
  • Idiomes disponibles: Català
  • DL: B.27.521-1983

Visor

Revista Taxi 202 - febrer 2015