Revista Taxi 206

Tornar
Taxi 206 octubre 2017
  • Tema: Mobilitat
  • Públic: Especialitzat
  • Subpúblic: Empreses del sector
  • Tipus: Informatiu
  • Edició: Revista
  • Suports: Electrònic, Paper

Sinopsi

  • Autor:
  • Lloc i data: Barcelona 2017
  • Idiomes disponibles: Català
  • DL: B.27.521-1983

Visor