Revista Taxi 210

Tornar
Desembre 2020
 • Tema: Mobilitat
 • Públic: Especialitzat
 • Subpúblic: Empreses del sector
 • Tipus: Informatiu
 • Edició: Revista
 • Suports: Electrònic, Paper

Sinopsi

 • Autor:
 • Editorial: IMET
 • Mitjà: Revista Taxi
 • Lloc i data: Barcelona 2020
 • Idiomes disponibles: Català
 • DL: B-27.521-1983