Revista Taxi 211

Tornar
Gener-juny 2011
IMET
  • Tema: Mobilitat
  • Públic: Especialitzat
  • Subpúblic: Empreses del sector
  • Tipus: Informatiu
  • Edició: Revista
  • Suports: Electrònic, Paper

Sinopsi

  • Autor:
  • Lloc i data: Barcelona 2021
  • Idiomes disponibles: Castellà , Català
  • DL: B. 27.521-1983