Actuacions de millora de la xarxa de parades

Tornar

| Tema: Xarxa de parades

Moltes intervencions responen a diferents peticions de les associacions del sector, de taxistes individuals, i del servei d'inspecció de l'IMET..

Durant aquest mes de febrer, l'Àrea de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona està impulsant un conjunt d'actuacions per millorar la xarxa de parades de Barcelona. Moltes d'aquestes millores s'estan portant a terme per petició de les organitzacions del sector, de taxistes individuals i per petició del servei d'inspecció del sector. Algunes ja estan executades i d'altres estan en procés.

En aquest moments ja s'ha procedit al trasllat i a l'ampliació de 3 a 5 places de la parada de taxis situada en el xamfrà mar-Besòs del carrer de Sancho d'Àvila (carrer de Zamora i Carrer de Sancho d'Àvila, 32-34). Aquest trasllat aproxima la parada a l'Hotel Capri. El canvi es va fer efectiu el 14 de febrer.

D'altra banda, s'ha ampliat en metres la parada situada al carrer de Tuset, 38 (Travessera de Gràcia) per la part de la capçalera. Amb aquesta intervenció es faclita la sortida dels taxis de la parada, ja que actualment en aquest tram s'hi aturen altres vehicles de forma irregular, fet que dificulta la visibilitat i les maniobres.També s'ha millorat la senyalització (inclosa la legenda de taxi) a petició del servei d'inspecció de l'IMET i per tal d'evitar l'estacionament de vehicles particulars. 

Altres actuacions previstes per al mes de març


- Reducció de 6 a 5 places de la capacitat de la parada de taxi localitzada al carrer de Sant Antoni Ma. Claret, 356 (carrer del Guinardó) propera al CAP Maragall. La reducció es deu a la necessitat de senyalitzar una reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda (PMR). Tot i aquesta reducció de capacitat, el taxi té prou reserva per continuar garantint el servei a la zona, ja que continuarà sent superior a la que tenia abans del trasllat d'aquesta parada, que com es recordarà era de 4 places. L'actuació inclou també una millora de senyalització horitzontal de la parada, amb la incorporació de la llegenda "taxi", que no s'havia inclòs en la nova ubicació.

- Autorització del canvi de senyalització de l'accés restringit al Castell de Montjuïc, en què s'inclourà la paraula Taxi per tal de clarificar la possibilitat d'accés dels taxis en aquesta zona.

- Autorització de les modificacions per millorar el funcionament de l'actual parada de la plaça del Doctor Andreu, que consisteixen a:
a) Senyalitzar una parada per a 3 vehicles amb horari de 24 hores en la zona més propera a l'accés al funicular, on hi ha més demanda en horari diürn, i és més visible per als usuaris del servei.
b)  Senyalitzar a continuació d'aquesta parada, un altre per a 4 vehicles en horari nocturn (en un espai compartit amb el servei de càrrega i descàrrega durant l'horari diürn).
L'objectiu d'aquesta actuació és facilitar la visibilitat de la parada des dels diferents punts de demanda, tant en horari diürn com nocturn i, alhora, ajustar la capacitat de la parada a les necessitats dels dos horaris.
En horari nocturn, on es produeix màxima demanda, la capacitat d'aquesta parada serà per a 7 vehicles.

- Millora de la senyalització informativa de localització de la parada de la plaça de Països Catalans de l'Estació de Sants.

-Ampliació de la capacitat de la parada de taxi localitzada a Rambla de Catalunya, 110 (xamfrà Carrer de Rosselló). Aquesta ampliació serà de 15 metres (per a 3 vehicles en cordó) i es senyalitzarà a continuació de l'actual parada (costat Besòs de Rambla de Catalunya), on actualment hi ha reserva d'estacionament de motos.

-Senyalització d'una parada nocturna propera al local d'oci "La Fira". S'incorporarà únicament una senyalització vertical entre els números 171-177 del carrer de Provença, amb delimitació horària de dijous a diumenge de 22.00 a 07.00 h. Durant l'horari que estigui en funcionament aquesta parada nocturna, la microparada recentment senyalitzada en el xamfrà del C/ Aribau – C/ Provença, tindrà el servei d'ampliació de capacitat. 


Galeria d'imatges