Associacions, sindicats i organitzacions admeses per a la Consulta de 2021

| Tema: Notificacions

12 de febrer, inici de la campanya

Consulta 2021

D'acord amb normativa electoral aprovada pel Consell d'Administració de l'Institut Metropolità del Taxi el dia 5 de novembre de 2020, i publicada en el BOP el dia 17 de novembre de 2020, la Gerència de l'IMET comunica, mitjançant el decret 47/2021, que ha admès les candidatures següents per participar a la Consulta del proper 1 de març: 

Candidatures per a la mesa de les persones  físiques titulars d'una o dues llicències de taxi per escollir les associacions professionals i sindicals més representatives, a efectes de relacions amb l'Administració:

  • Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC)

  • Asociación Profesional Elite Taxi

  • Agrupació Taxi Companys (ATC)

Candidatures per a la mesa de les persones jurídiques titulars de llicència de taxi i persones físiques titulars de tres o més llicències de taxi per escollir les associacions professionals i sindicals més representatives, a efectes de relacions amb l'Administració:

  • Asociación Empresarial del Taxi (AET)

  • Asociación Barcelonesa de Empresarios y Auto-Patronos Taxistas (ABEAT)

El Decret de Gerència de l'IMET també especifica que no ha admès la candidatura presentada per l'Associació Pak Taxi .

La campanya començarà el dia 12 de febrer i finalitzarà a les 24.00 hores del dia 28 de febrer de 2021.

Decret de Gerència 47/2021 sobre candidatures admeses a la Consulta de l'1 de març

Informe: Candidatures acceptades Consulta 2021