El 2017, Territori i Sostenibilitat va atorgar 300.000 € en ajuts per a la compra de taxis de baixes emissions

Tornar

| Tema: Ecologia i sostenibilitat

La propera convocatòria s'obrirà aquesta primavera

Nissan Leaf


Durant l'any 2017, el Departament de Territori i Sostenibilitat va atorgar 300.000 euros en ajuts per fomentar l'adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei de taxi, així com a vehicles d'usos comercials i transport de mercaderies.

Aquesta és la segona convocatòria d'aquests ajuts destinats a l'adquisició taxis ‘nets' en el marc del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire, horitzó 2020 de la Generalitat de Catalunya, i que promou la reducció de la contaminació atmosfèrica local en els municipis del Barcelonès, del Baix Llobregat, del Vallès Occidental, i del Vallès Oriental, declarats com a zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric per sobrepassar els valors límit de qualitat de l'aire reglamentats per al diòxid.

El sector del taxi és considerat prioritari per aquest Pla, ja que la flota realitza desplaçaments quantitativament molt significatius per vehicle, bàsicament en zones urbanes densament poblades.

La nova convocatòria d'aquests ajuts destinats al taxi per al 2018 està prevista per a aquesta primavera.