El taxi no apujarà les tarifes el 2017

Tornar

| Tema: Normativa

Els propers mesos, l'IMET i la Taula Tècnica del Taxi (TTT) iniciaran una anàlisi de l'actual model tarifari

El Ple del Consell Metropolità de l'AMB va aprovar la congelació de les Tarifes de Taxi per al 2017 en la sessió del 22 de novembre.

La congelació tarifària va ser plantejada per l'IMET a la Taula Tècnica del Taxi atenent l'estudi econòmic previ que determina la revisió tarifària anual. D'acord amb aquest estudi, l'IPC sectorial del 2016 ha estat negatiu (-1,3%) i, d'altra banda, els ingressos cobreixen els costos i garanteixen un benefici empresarial raonable.

L'IMET i les organitzacions representatives en la Taula Tècnica del Taxi iniciaran els propers mesos un procés d'anàlisi de l'estructura tarifària actual amb l'objectiu de modernitzar-la i adaptar-la a l'actual conjuntura del sector, així com per oferir un model de taxi més competitiu. 

Documents relacionats