Els taxistes hauran de disposar de l'aplicació Taxi al Dia de forma obligatòria

Tornar

| Tema: Normativa

L'app passarà a formar part de la documentació del vehicle

Taxi al dia app


El Ple del Consell Metropolità de l'Àrea metropolitana de Barcelona va aprovar el 24 d'abril de forma inicial la Norma Complementària VI del Reglament Metropolità del Taxi amb el nom d'Aplicacions, que estableix el següent:

1. Els conductors de taxi hauran de tenir disponible en els seus dispositius mòbils l'aplicació APP TAXI AL DIA —o la que s'especifiqui en cada moment—, per tal de rebre en temps real les notificacions de l'administració competent, la qual els alertarà dels llocs on hi hagi demanda de taxi, així com d'altres notificacions d'interès pel correcte desenvolupament del servei.

2. A efectes sancionadors, la disponibilitat de l'aplicació esmentada s'entendrà com a documentació necessària en el vehicle, previst a I'article 30 del Reglament Metropolità del Taxi.

Aquesta normativa estarà en exposició pública durant 30 dies abans de l'aprovació definitiva.

L'aplicació és gratuïta i podeu descarregar-la, seguint l'enllaç adjunt:


Enllaços relacionats

Taxi al dia