Enquesta sobre l'experiència en els vehicles elèctrics

Tornar

| Tema: Motor

Projecte europeu eCharges4Dirvers

En el marc del projecte europeu eCharge4Drivers, que té l'objectiu de facilitar el procés de recàrrega de vehicles elèctrics mitjançant el desenvolupament de solucions sostenibles i innovadores, s'està portant a terme una enquesta sobre l'experiència de recàrrega dels usuaris i usuàries de vehicles elèctrics, però també sobre les expectatives d'aquelles persones que tenen vehicles convencionals.

En aquest context, els organitzadors inviten els taxistes amb cotxe elèctric i també a tots aquells que disposen vehicles convencionals a participar en aquesta enquesta, a la qual es pot accedir a través dels  enllaços següents:

Taxi: Enquesta en català

Taxi: Enquesta en espanyol

La participació i els punts de vista de tothom són, segons els organitzadors, importants perquè les conclusions seran considerades per al disseny de nous sistemes de recàrrega a Europa, centrant-se en la conveniència i l'experiència d'ús dels usuaris. Subratllen també que els permetrà conèixer millor els punts de vista respecte a la recàrrega de vehicles elèctrics i les millores que es poden dur a terme i, en concret, l'experiència i expectatives sobre els taxis elèctrics.

L'enquesta té una durada de 15 minuts i presenta tres parts: una d'informació sociodemogràfica; una segona, sobre els hàbits de mobilitat i aparcament, i una tercera, sobre els hàbits de recàrrega.

Us encoratgem a participar-hi!