Girs permesos per al taxi

Tornar

| Tema: Notificacions

Informació facilitada per l'Ajuntament de Barcelona el 28 de juny de 2016

Girs permesos en el tronc central de l'Avinguda de la Diagonal

Horari

de 23:00 a 06:00 h

Requisits

Taxis en servei ocupats amb viatgers

Girs

Sentit muntanya: Carrer d'Aribau i Via Augusta
Sentit mar: Carrer de Muntaner i Passeig de Gràcia

Inici

A partir de la data corresponent senyalització que es farà amb una placa complementària a la senyalització existent. 

Altres girs

Horari

Sense limitacions

Requisits

Sense limitacions

Girs

Sentit muntanya: Avinguda de Roma/Tarragona

Inici

A partir de la data de la corresponent senyalització que es farà amb una placa complementària a la senyalització existent.