Interposades 224 denúncies per infracció del Reglament Metropolità de VTC

Tornar

| Tema: Normativa

L'IMET està instruint els corresponents expedients

Foto recurs


Un total de 224 denúncies contra els VTC han entrat a l'IMET per motiu d'infraccions al Reglament Metropolità de VTC. Aquestes denúncies procedeixen d'actuacions de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del servei d'Inspecció de l'IMET. Fins al 30 d'octubre, són les següents: 

  • 142:per no haver acreditat la comunicació al Registre de Serveis.

  • 25: per estacionar amb la finalitat de captar passatge.

  • 20: per no portar el full de ruta.

  • 17: per circular per les vies amb la finalitat de captar passatge.

  • 6: per no respectar els dies de descans obligatori.

  • 4: per no respectar el temps mínim de precontractació.

  • 4: per realitzar de forma habitual serveis fora de la Comunitat Autònoma on es troba domiciliada l'autorització.

  • 3: per no portar visible el distintiu de la Generalitat.

  • 2: per no complir amb les obligacions legals amb els treballadors.

  • 1: per conduir sota la influència d'estupefaents.

L'IMET està instruint els corresponents expedients.