L'acció envers les VTC ha d'anar més enllà de les inspeccions

Tornar

| Tema: Normativa

Mercedes Vidal, presidenta de l'IMET, explica als taxistes la reunió amb el Ministerio de Fomento

Reunió presidenta de l'IMET, Mercedes Vidal, amb associacions del taxi - VTC
Reunió de la presidenta de l'IMET, Mercedes Vidal, amb les associacions del taxi de l'AMB


La presidenta de l'IMET, Mercedes Vidal, es va trobar amb les organitzacions del sector a la seu de l'IMET per tal d'informar sobre la reunió mantinguda amb el Ministerio de Fomento el  6 de juny passat a Madrid, conjuntament amb representats d'altres municipis i comunitats autònomes

La presidenta va detallar els principals punts sobre els quals es va desenvolupar la reunió i va subratllar que, tot donant suport total a  la millora del control de les inspeccions de les VTC i a l'ajuda a la formació que va oferir el Ministerio, les ciutats li havien sol·licitat l'adopció d'accions administratives que acompanyessin la decisió de fer respectar la legalitat (1VTC/30 taxis).

Mercedes Vidal va explicar que des de Barcelona s'havien aportat un conjunt de propostes, que van ser adoptades també per altres ciutats, en el sentit de demanar al Ministerio que, en el marc de les seves competències, comenci a establir modificacions administratives per tal d'actuar sobre les llicències VTC, unes mesures que haurien d'estar orientades a vigilar les transmissions de les llicències, a determinar l'obligatorietat de la instal·lació d'un dispositiu dins de cada vehicle amb llicència VTC per saber en cada moment si treballa dins o fora del seu àmbit d'autorització; a establir el dret de compra o tanteig i la revocació de les llicències per inactivitat, entre d'altres. Va afegir que Fomento hauria de facultar les administracions autonòmiques perquè, davant l'atorgament de llicències VTC, hi hagi un informe previ vinculant de les administracions locals sobre aspectes relacionats amb la seguretat i el mediambient de les ciutats, el qual hauria d'estar en consonància amb els plans de mobilitat urbana i metropolitana, així com amb els plans i els programes de qualitat de l'aire.

També va manifestar que la reunió de Madrid va servir per impulsar el treball conjunt de les grans ciutats com Barcelona, Madrid i Saragossa, i que hi ha entre elles la màxima predisposició per continuar treballant en el marc de la Federación Española de Municipios y Provincias i tenir presència en la Comisión de Directores Generales  que avui  reuneix únicament a les Comunitats Autònomes.

Mercedes Vidal va remarcar que, davant de l'actual conjuntura, s'exploraran els marges de legalitat per plantejar un pla sòlid que doni resposta a les reivindicacions del sector del taxi de l'àrea metropolitana de Barcelona.

També va manifestar que des de l'IMET, paral·lelament, se seguiran impulsant mesures per a la promoció del sector, per establir un sistema tarifari actualitzat, per analitzar les possibilitats del taxi compartit, per millorar la qualitat del servei, sancionant especialment les males pràctiques, i estudiant totes aquelles mesures possibles que facin el servei més efectiu i competitiu.

Nota de premsa emesa conjuntament per Barcelona, Madrid i Saragossa

L'AMB i l'IMET se sumen a les reivindicacions de les Grans Ciutats per regular el sector del taxi i dels vehicles VTC