Nova ordre sobre el nombre de passatgers permesos als taxis

Tornar

| Tema: Normativa

Vigent des de l'11 de maig

Des de les 00 h del dilluns 11 de maig entra en vigor l'Ordre TMA/400/2020, de 9 de maig, del MInisterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana per la qual s'estableix que en el transport públic de viatgers  "podran desplaçar-se dues persones per cada filera addicional de seients respecte del conductor, i s'ha de garantir, en tot cas, la distància màxima possible entre els ocupants".
En el cas que, tots els usuaris que convisquin en el mateix domicili podran anar tres persones per cada filera addicional respecte de la del conductor.

Ordre TMA/400/2020, de 9 de maig