Novetats sobre el rebut de taxi

Tornar

| Tema: Normativa

S'acceptarà el rebut de talonari per avaria de la impressora o per reflectir dades tarifàries no connectades al taxímetre

Es troba en exposició pública la modificació de l'article 41 "Finalització del servei" del Reglament Metropolità del Taxi, que va ser aprovada inicialment pel Ple del Consell Metropolità de l'AMB del 24 d'abril. 

Aquesta modificació s'incorporarà en el Reglament amb una redacció nova del l'apartat 41.2 en els termes següents: 

El pagament de l'import del servei l'efectuarà l'usuari en el moment que finalitzi. Els conductors estan obligats a estendre un rebut de l'import del servei, mitjançant impressora connectada al taxímetre, i posar-lo a la seva disposició. Es podrà lliurar un rebut estès en talonari amb les dades oficials en el supòsits següents:

  • Per avaria de la impressora, sense perjudici d'altres obligacions administratives.

  • En el cas que calgui reflectir altres dades tarifàries que no estiguin connectades al taxímetre, com I'import de carrera mínima.

L'aprovació definitiva d'aquesta mesura es farà efectiva una vegada se superi el termini reglamentari d'exposició pública de 30 dies des de l'aprovació inicial.