Recordatori ampliació d'horari de treball amb motiu del Sónar

Tornar

| Tema: Normativa

Autoritzada a petició de les organitzacions del sector

Recordeu que la gerència de l'IMET, va resoldre el, 2 de juny passat, AMPLIAR l'horari de treball aprovat per resolució de la gerència de data 4 de maig de 2017 segons el criteri següent:

Els dies 17 i 18 de juny  de 2017 s'estableix l'horari de treball següent:

  • Els taxistes que realitzen el descans obligatori els dissabtes podran treballar des de les 22.00 hores del dissabte fins a les  6.00 hores de diumenge.
  • Els taxistes que realitzen el descans obligatori els diumenges podran perllongar la seva jornada laboral del dissabte fins a les 8.00 hores del diumenge.

Les llicències afectades per les anteriors liberalitzacions del servei del taxi no podran encotxar ni a l'Aeroport ni al Port.

Aquesta ampliació es va fer efectiva en ús de l'autorització atorgada a la Gerència per acord del Consell d'Administració de l'Institut Metropolità del Taxi de data 4 de juliol de 2006.