Subvencions per a taxis elèctrics i de baixes emissions

Tornar

| Tema: Ecologia i sostenibilitat

Convocatòria de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

El Departament de Territori i Sostenibilitat va obrir, el divendres 9 de desembre, la segona convocatòria de subvencions per fomentar l'adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei de taxi. Per primera vegada aquesta convocatòria s'obre també a vehicles destinats a usos comercials i al transport de mercaderies que operen en els 40 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona decretats com a zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric. Aquesta mesura té com a objectiu la renovació de vehicles per models de menor consum i que generen menys  òxids de nitrogen (NOx) i partícules.

La convocatòria, que publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, preveu destinar 300.000 euros a incentivar la renovació. En concret, 200.000 euros es destinaran a les actuacions de compra de cotxes elèctrics purs, elèctrics d'autonomia estesa o híbrids endollables amb autonomia elèctrica mínima de 40 quilòmetres i 100.000 euros a híbrids de benzina amb emissions inferiors o iguals a 60 mg NOx/km (euro 5 o superior), o els que emprin com a font d'energia GLP i gas natural, o bifuel amb motor de benzina.

Renovació de la flota del taxi

El sector del taxi es considera prioritari pel que fa a l'adquisició d'aquests tipus de vehicles, s'entén que els desplaçaments el taxi són quantitativament molt significatius, de més de 50.000 quilòmetres anuals per vehicle, bàsicament en zones urbanes densament poblades. Poden sol·licitar la subvenció aquells taxistes que hagin adquirit un vehicle elèctric, híbrid, amb GLP o GNC a partir del 5 d'abril de 2015 o l'adquireixin abans de finalitzar aquesta convocatòria de subvencions (9 de febrer de 2017).

D'altra banda, els vehicles amb finalitats comercials, ja siguin d'empresa o furgonetes, són nombrosos, es mouen diàriament i sobretot en àrees densament poblades i en horaris perllongats. Amb aquesta ampliació de les subvencions es pretén incrementar la renovació de les flotes circulants cap a vehicles de baixes emissions a més sectors, per aconseguir una major contribució a la millora de la qualitat de l'aire.

Aquests incentius formen part de les mesures que estableix el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric. El pla busca reduir la contaminació atmosfèrica local en els municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, i el Vallès Oriental declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric per sobrepassar els valors límit de qualitat de l'aire reglamentats per al diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).


Per a més informació, podeu trucar a:
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Telèfon: 934 445 000

Font: D
epartament de Territori i Sosotenibilitat, Generalitat de Catalunya


Enllaços relacionats

DOGC
Tràmit de sol·licitud de la subvenció