Territori i Mobilitat reforçarà els controls per evitar l'intrusisme al taxi

Tornar

El Departament de Territori i Sostenibilitat està preparant diferents mesures per tal de reforçar els controls de l'intrusisme al sector del taxi, entre les quals destaca un projecte de decret per regular les condicions de contractació i comercialització de serveis de taxi i el règim jurídic de les empreses de mediació.

Amb aquesta nova normativa s'intenta evitar  les comissions irregulars de determinats establiments i reforçar les garanties tant per als professionals com per als usuaris. Les línies bàsiques d'aquest nou decret, llargament reivindicat pel sector, s'han exposat aquesta setmana a la reunió del Ple del Consell del Taxi, que ha presidit el director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa.

A partir de l'entrada en vigor del decret que ara s'està treballant, el projecte del qual sortirà en breu a informació pública, la prestació del servei de mediació quedarà acotat només a empreses autoritzades que hauran d'obtenir l'acreditació administrativa corresponent; autorització que donarà o bé de l'Ajuntament o ens local, en cas que l'activitat se circumscrigui als titulars de llicència municipal o àrea metropolitana que es tracti; o bé a la Generalitat, en la resta de casos. Les empreses que desenvolupin aquesta activitat a l'entrada en vigor del nou decret tindran un any per adaptar-se.

Entre les mesures per lluitar contra l'intrusisme, el departament de TES està treballant també la possibilitat legal d'immobilitzar el vehicle en cas d'infracció per manca d'autorització, de forma que calgui efectuar el dipòsit de la sanció per aixecar aquesta immobilització.

Balanç de les inspeccions 2013

En aquesta tasca de control a l'intrusisme, el departament de TES ha realitzat durant el 2013 1.502 inspeccions i controls, de les quals 410 van amb la tramitació d'un expedient i amb corresponent sanció. Això significa que gairebé 3 de cada 10 inspeccions va detectar alguna activitat irregular. La majoria, dues terceres parts, van ser per realitzar transport sense autorització però també n'hi ha per encotxar fora del terme municipal o manca de documentació (llibre de reclamacions, full de ruta...). Aquestes dades s'han fet públiques durant el Ple del Consell del Taxi, un òrgan participació,  consulta i assessorament dels serveis  de taxi a Catalunya, que s'ha reunit aquesta setmana i que ha presidit el director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa.

La direcció general de Transports i Mobilitat realitza inspeccions programades del transport públic de viatgers en vehicles de fins a 9 places. De cara al 2014 ha programat 69 controls específics en punts estratègics que poden ser de gran generació d'aquests serveis com els aeroports (Reus, Barcelona i Girona) i també a zones turístiques. Aquestes inspeccions es fan en col•laboració amb Mossos d'Esquadra i Policia Local.

Font: Departament de Territori i Mobilitat - Generalitat de Catalunya.