Ampliació de l'hora de finalització de la jornada per a les llicències amb descans els diumenges

| Tema: Normativa

De 06.00 a 07.00 hores

El Decret de Gerència 47/2019 estableix que des del dia 23 de febrer del 2019, les llicències que descansen obligatòriament els diumenges podran treballar des de les 06.00 h fins a les 07.00 h del diumenge. 

Tanmateix, cal tenir en compte que les llicències afectades per les anteriors liberalitzacions del servei de taxi no podran encotxar ni a l'aeroport ni al port.